Okolí Lipenska

Lipno a Frymburk - panorama

Frymburk a jeho okolí je plné přírodních krás a historických památek. Z Wellness hotelu Frymburk si můžete udělat příjemný výlet třeba k památkám UNESCO v Českém Krumlově, na hrad Rožmberk, do Českých Budějovic, k působivým skalním útvarům u řeky Vltavy a na další zajímavá místa. Stačí si jen vyhradit dostatek času a vydat se za novými zážitky.


Frymburk

Historie

První zmínky o Frymburku nacházíme v literatuře v roce 1198. Tehdy byl nazýván jako „Fritburk“. Městská privilegia byla Frymburku přiznána v roce 1379. Od té doby se město rozvíjelo a na konci 16. století tu stálo 118 obytných domů, 6 hostinců a v okolí se dařilo zemědělství. V 17. století nebyl Frymburk ušetřen strastem Třicetileté války. Město bylo vypleněno švédským vojskem a dlouhá léta se jako zbytek země vzpamatovávalo z ran, které mu válka uštědřila. Po čase byly obnoveny pravidelné týdenní a výroční trhy. V roce 1856 bylo město zasaženo ničivým požárem, který spálil 54 obydlí a historické náměstí. Při obnově v 19 století byl do Frymburku zaveden telegraf a pouliční osvětlení. Rozvoj cestovního ruchu nastal až po druhé světové válce. Turistiku v celém regionu významně ovlivnil vznik Lipenské přehrady, která byla napuštěna v roce 1959.

Současnost

V současné době má městečko na břehu Lipna více jak 1200 stálých obyvatel. V letní i zimní sezóně se však jeho kapacita několikrát zvětšuje - je významnou kulturní, sportovní a turistickou základnou pro české i zahraniční turisty. Během roku se zde koná velké množství sportovní akcí (potápění, lyžování, běžecké maratony, tenisové turnaje, soutěže v rybaření apod.). Díky Hotelu Frymburk se město pomalu stává známým i jako hostitel středních a větších kongresů. Neopomenutelná je i kapacita hotelového aquaparku a wellness centra, které se řadí k největším v ČR.

Zajímavosti
 • kostel sv. Bartoloměje
 • morový sloup
 • kamenná kašna a pranýř v parku
 • kaple Panny Marie Bolestné
 • Aquapark - Hotel Frymburk
 • Wellness Paradise - Hotel Frymburk
 • kongresové centrum - Hotel Frymburk

Zajímavá místa Lipenska

Svatý Tomáš - přírodní památka

Osada Svatý Tomáš se nachází pod zříceninou Vítkův kámen přibližně 4km jihozápadně od Frymburku. Od roku 1992 je státem chráněn přilehlý horský smíšený suťový les s bohatým podrostem. A jak se sem z Frymburku dostat? Nejprve přívozem do Předmostí a z křižovatky tří silnic strmě vzhůru směrem doleva, do jižných svahů Zámeckého lesa.

Vítkův kámen (zřícenina Vítkův Hrádek)

Zřícenina strážního hradu leží v nadmořské výšce 1035 m n. m. a je druhou nejvýše položenou zříceninou v ČR. Ve 13. století postavili hrádek Vítkovci ve 13. století. O století později přešel do majetku pánů z Českého Krumlova. V 17. století byl však opuštěn a od té doby chátrá. Dnes z hrádku zbyla jen část třípatrové hranolové věže na skále a obvodové zdivo některých stavení a část opevnění. Z Vítkova kamene se můžete rozhlédnout do krajiny. Uvidíte Lipno a při dobré viditelnosti také Alpské pohoří.


Čertova stěna - národní přírodní rezervace

Čertova stěna je žulový skalní útvar s typickým lavicovitým rozpadem, chráněný již od roku 1956. Národní přírodní rezervací je Čertova stěna a její okolí až od roku 1992. Leží asi 3km na jihozápad od Vyššího brodu a cca 16 km od Frymburku.

Součástí rezervace je kromě skalního masivu část říčního koryta Vltavy a oba protilehlé svahy nad řekou tvořené žulou s kamennými moři a solifukčními sutěmi. V korytě Vltavy jsou velké žulové balvany s dokonale zachovanými „obřími hrnci“, které vznikly erozí vody a písku v prohlubních balvanů. Hrnce vznikaly díky měkčím částem, které obsahuje žula, které se díky vodním vírům vymílaly. Na okolních skalách se uchovaly prosty reliktních borovic s podrostem vřesovce masového (stálezeleného keře podobného vřesu). Nachází se zde také četné druhy lišejníků.

Žulová balvanová suť je v různém stádiu zarůstání. Od bučin, a porostů smrku a jedlí. Suťových partiích jsou ojediněle i břízy, jeřáby, vrby, jívy a jedle.

Divoká romantika tohoto místa dala vznik mnoha pověstem a inspirovala také Elišku Krásnohorskou k napsání libreta pro operu Bedřicha Smetany Čertova stěna. Rarach řádil a postavil Čertovu stěnu, aby překazil Vokův záměr.

Přístup ke stěně je po zelené značce z Loučovic asi 2 km dolů k Čertovým proudům. Zde se musí přebrodit koryto Vltavy vystoupat po svazích. Také lze sejít přímo ze záhybu horní silnice asi 400 metrů po červené značce.


Schwarzenberský kanál - technická památka

Kanál byl postaven v letech 1789 - 1822. Projekt zpracoval schwarzenberský lesní inženýr Josef Fosenauer. Byl stavěn ve dvou etapách. 1. část, tzv. „Starý kanál“ o délce cca 31,5 km a 2. část „Nový kanál“ dlouhý 429 m. Celý kanál má i s přidruženými smyky necelých 60 km. Jeho spád je 0,5%.

Tato plavební stoka spojuje povodí Vltavy s povodím Dunaje. V době svého vzniku byla technickým unikátem. Dříve byl využíván k dopravě dřeva z těžko dostupných míst v šumavských lesích. Kanál byl původně určen pro plavbu polenového dřeva do Vídně. Bylo tu možné plavit kmeny dlouhé až 24 metrů. Pravidelná plavba dřeva do Rakouska byla ukončena v roce 1891, úplně skončila roku 1932.

Schwarzenberský kanál je významnou národní technickou památkou. Jeho část sloužila ještě původnímu účelu v roce 1962, plavba byla definitivně ukončena roku 1966. Některé kratší úseky jsou i dnes prací dobrovolníků obnovovány.


Medvědí stezka

Stezku na zalesněných svazích Perníku zřídili ochranáři přírody z Prachatic. Byla první naučnou stezkou tohoto druhu v jižních Čechách a druhou v republice.

Chcete-li se Medvědí stezkou vydat, musíte nejprve absolvovat cestu autobusem, či autem z Frymburku do Černé v Pošumaví a dále pokračovat vlakem až do stanice Ovesná - zde stezka začíná. Stezka vede po žluté turistické značce.

V první části stezky budete stoupat kolem bizarních skalních útvarů, které vznikly již ve starších čtvrtohorách intenzívním zvětráváním hrubozrnné žulové horniny. Různě tvarované skály a balvany dostaly od místních příznačné názvy jako:

 • Dračí tlama
 • Skalní hrad
 • Kazatelna
 • Pokličky
 • Gotická kaple
 • Pýchavka obrovská
 • Obří kostky
 • Mechová pyramida (de mospiramide)
 • Lodní příď
 • Poustevna
 • Hřib
 • Kamenná kráska
 • Hotel datlů
 • apod.

V druhé části stezky vystoupáte až na vrchol hory Perník (1049 m n. m). Stezka vede dále lesem, po hrázi Jeleního jezírka a kolem osady Jelení Vrchy až ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu. Zde je možné se napojit na modře značenou stezku a vrátit se zpět do Nové Pece. Nebo pokračovat dále po žluté značce kolem „Medvědího kamene“ (r. 1856 tu byl zastřelen poslední šumavský medvěd) až k železniční stanici Černý Kříž.


Trojmezná hora - přírodní rezervace

V rezervaci o rozloze 386,57 ha najdete nejvyšší vrchol české části Šumavy Plechý (1378 m n.m.), Plešné jezero, ledovcový kar a kamenné moře tvořené granitovými balvany.

Jezero je příkladnou ukázkou činností ledovce. Ledovec vyhloubil kar (ledovcový kotel) a navršil kamenný val 30 - 40 m vysoký. V nadmořské výšce 1090 m tak vzniklo ledovcové jezero o ploše 7,8 ha a hloubce kolem 18 metrů. V zadní části jezera se vyskytují vzácné druhy rostlin - šídlatka ostnovýtrusá a zevar příbuzný. Nad jezerem je skalní stěna se zbytky původních klečových porostů. Je jednou z mála šumavských lokalit s výskytem borovice kleče.


Mrtvý luh - přírodní rezervace

Na ploše 283,21 ha se rozkládá přírodní rezervace Mrtvý luh s údolním rašeliništěm. Nalézá se asi 6 km jihovýchodně od Volar nedaleko soutoku Teplé a Studené Vltavy. Rezervace Mrtvý luh je veřejnosti přístupná, platí však přísný zákaz vstupu do její centrální části.

Najdete zde porosty borovice blatky, která směrem do středu rašeliniště přechází ve vystoupavé formy. Na okrajích rezervace se vyskytuje ojediněle smrk a bříza pýřitá. Ve vlhčích částech, mezi porosty borovice blatky rostou některé chráněné druhy rostlin: suchopýr pochvatý, borůvka vlochyně, klikva žoravina, kyhanka sivolistá, rosnatka okrouhlolistá a prstnatec májový. Na sušších místech převládají smilky tuhé s vřesem.

Mrtvý luh je také významným místem pro entomologický výzkum. K nejvýznamnějším entomologickým nálezům tohoto území patří motýl Prossolania eunomia, který se v ČR vyskytuje ojediněle. Jinak patří výhradně do alpské fauny.


Lipno - Lipenská přehrada

Lipenská přehrada je největší vodní plochou v České republice. Přehrada je obklopena krásnou přírodou CHKO Šumava. Lipno a jeho okolí je ideální pro rodinnou i sportovní dovolenou, ale též pro klidný odpočinek a relaxaci.

Turisté jistě ocení blízkost mnoha památek a zajímavostí, pěší a cyklistické stezky a samozřejmě široké spektrum vodních sportů. V zimě nabízejí šumavské vrchy vyžití milovníkům lyžování a dalších zimních sportů.

Lipno je zkrátka ideálním místem pro vaši dovolenou.

Lipno v číslech
vznik: 1959 (první projekt však již v r. 1899)
nadmořská výška: 726 m n. m.
délka: 48 km
šířka: 10 km
výška hráze: 25 m
průměrná hloubka: 6,5 m
maximální hloubka: 21 m
plocha hladiny: cca 48.500 m2
objem: cca 306 mil. m3 vody

Lipenská přehrada se skládá ze dvou nádrží - Lipno I a Lipno II. Pod přehradou se nachází hydroelektrárna. Je umístěna v obrovské, uměle vytvořené jeskyni. Od její podlahy ke stropu byste naměřili téměř 40 metrů. Podzemím dále vede 3,6 km dlouhý tunel, který odvádí přepadovou vodu.

Ubytujte se na břehu Lipna ve Wellness Hotelu Frymburk. Ubytování si můžete zarezervovat on-line.

Lipenská přehrada, nebo také údolní přehrada Lipno, měla být původně zbudována koncem 19. století. Projekt byl realizován až po 2. světové válce a přehrada dokončena v roce 1959. Budování Lipna si vyžádalo rozsáhlé demoliční a odlesňovací práce, překlad železnice, stavbu nové silnice a zatopení celých obcí, nebo alespoň jejich částí. Byla postavena 25 m vysoká a 285 m dlouhá hráz. Přehradu napájí Vltava a její přítoky. Přehrada Lipno je největší umělou vodní plochou v Čechách. Při maximálním vzedmutí má hladina nadmořskou výšku 726 m.

V podzemní jeskyni pod přehradou je umístěna hlavní hydroelektrárna se dvěma Francisovými turbínami. Energie získaná z elektrárny se využívá především k vyrovnání energetických špiček. Voda je do elektrárny přiváděná dvěma svislými, 160 m hlubokými šachtami a od turbín odtéká štolou v délce cca 3,5 km až k Vyššímu Brodu. Nad Vyšším Brodem bylo nutné postavit menší přehradu Lipno II, která zachycuje vodu při špičkovém provozu hydroelektrárny a potom ji vypouští rovnoměrně do říčního koryta. Druhá nádrž je menší, dlouhá jen 1,5 km a hluboká nejvýše 10 metrů. Také zde je vodní elektrárna.

Lipno je jedním z nejnavštěvovanějších míst v jižních Čechách. Je častým cílem i zahraničních turistů. Díky sportovním i rekreačním možnostem je ideálním místem pro rekreaci a dovolenou. Ke koupání, rybaření a dalším aktivitám je vhodný hlavně levý břeh přehrady, na kterém najdete mnoho koupališť, pláží, campů, tábořišť, ubytovacích zařízení atd. V sezóně můžete po jezeře cestovat pomocí lodní dopravy.


Lipno nad Vltavou (9 km)

Městečko Lipno nad Vltavou je společně s nedalekým Frymburkem jednou z nejvyhledávanějších turistických lokalit na břehu Lipenské přehrady. První zmínky o osadě Lipno se objevily již v roce 1530. Město mělo v minulosti podobný osud jako Frymburk. Kvůli vybudování Lipenské přehrady byla původní osada Lipno zatopena a znovu vystavěna na jiném místě. V současné době nabízí návštěvníkům bohatou paletu letních i zimních sportovních aktivit.

Sport
 • Lipno Golf Club (18 jamek)
 • vodní sporty - Lipenská přehrada
 • zimní sporty - sportovní areál Kramolín
 • bobová dráha (1000 m) celoročně
Zajímavosti
 • Stezka korunami stromů
 • národní přírodní rezervace Čertova Stěna

Původně bylo Lipno nad Vltavou dřevařskou osadou. Dříví se z šumavských lesů plavilo do osady po Vltavě a odtud se vozilo povozy a následně po železnici. Dál totiž nebyla cesta po řece kvůli kamenitému korytu možná. Dřevo se vozilo do papírny ve Vyšším Brodě a do dalších míst podél Vltavy. Původní Lipno nad Vltavou bylo v polovině 20. století zatopeno při napouštění přehrady a „nové“ město bylo vystavěno ve vyšší nadmořské výšce.

Dnešní Lipno nad Vltavou je významným turistickým střediskem pro letní i zimní rekreace. Lipenská přehrada, lyžařský areál, aquaparky, bobová dráha a další atrakce lákají k návštěvě turisty všech věkových kategorií a národností.


Černá v Pošumaví (11 km)

Nedaleká obec Černá v Pošumaví leží v nejširším místě Lipenské přehrady a skýtá tak další možnosti pro milovníku vodních sportů. Kromě sportovního vyžití a přírodních krás v okolí Lipna tu najdete i několik historicky významných objektů. Zajímavostí obce je mimo nejvýše položené čapí hnízdo v České republice (nadmořská výška), který obývá pár čápů bílých. V letní sezóně doporučujeme návštěvu prvního digitalizovaného letního kina.

Zajímavosti
 • kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
 • kapličky v obci a blízkém okolí
 • socha sv. Jana Nepomuckého
 • Muckovské vápencové lomy
 • Štola Josef, vyústění Josefovské štoly
Sport
 • vodní sporty - Lipenská přehrada
 • Paintball
 • Lanový park
 • Kiteboarding
 • Aquaskipping
 • běh na lyžích

Horní Planá (15 km)

Horní Planá je největším městem na břehu Lipenské přehrady. Původní osada byla založena mnichy z kláštera Zlatá koruna v 1. polovině 14. století. V roce 1349 ji český král a římský císař Karel IV. povýšil na městečko. V 15. století se Horní Planá stala součástí českokrumlovského panství. Horní Planá leží na rozhraní CHKO Šumava a NP Šumava. Kromě okolních přírodních krás nabízí turistům hojnost kulturního a především sportovního vyžití. Hlavně letní radovánky jsou velkým lákadlem tohoto městečka.

Zajímavosti
 • kostel sv. Markéty
 • barokní kaple svaté Panny Marie Bolestné
 • Stifterův pomník ve Stifterově parku
 • pranýř u kostela sv. Markéty
 • kašny na náměstí (19. století)
 • socha sv. Jana Nepomuckého
 • rodný dům Adalberta Stiftera - pobočka Regionálního muzea
Sport
 • půjčovny motokár, jízdních kol, lodí
 • vyjížďky na koních
 • vodní sporty - Lipenská přehrada

Horní Planá je významným rekreačním střediskem. Poprvé je zmiňována ve 14. století jako majetek kláštera Zlatá Koruna. Horní Planá bývala významným obchodním místem. Probíhaly tu obchody s Rakousy a Bavorskem.

Stojí tu raně gotický kostel z 2. poloviny 13. století, který byl v 17. století rozšířen. V jeho staré části se dochovaly renesanční nástěnné malby. Přilehlá fara několikrát lehla popelem a byla znovu obnovena. Dnes tu stojí fara z roku 1826. Další církevní stavba - kaple, stojí nad městem v Dobré Vodě. V sadech pod kaplí je bronzový pomník básníka a spisovatele Šumavy Adalberta Stiftera z roku 1906. Stifterův rodný domek čp. 21 u silnice na Černou v Pošumaví byl v roce 1906 upraven a zařízen jako památník spisovatelova díla. Odtud také vychází „Stifterova cesta“ o délce 6,5 km se 7 zastaveními.

Z Horní Plané je krásný výhled na pásmo pohraničních hor, horu Plechý a zatopené vltavské údolí.


Vyšší Brod (20 km)

Tržiště Vyšší Brod vzniklo ve 13. století z rozhodnutí Petra Voka, který zde také založil cisterciácký klášter. Přibližně o dvě století později byla Vyššímu Brodu přiřčena městská práva Janem III. z Rožmberka. Nejvýznamnější památkou je již zmíněný klášter. V klášteře se nachází gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie, který vystavěli zdejší cisterciáčtí mniši. Dalším významným místem za zdmi kláštera je klášterní knihovna - největší knihovna v České republice.

Zajímavosti
 • cisterciácký klášter
 • gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • klášterní knihovna
 • děkanský kostel svatého Bartoloměje
 • poštovní muzeum
 • národní přírodní rezervace Čertova Stěna - Luč

Toto město je proslulé především svou církevní architekturou. Rožmberkové tu v roce 1259 založili gotický klášter. Dnes tvoří klášterní komplex kostel, opatství a přilehlé hospodářské budovy. Částečně zachovány zůstaly i gotické hradby. Nejstarší částí kláštera je kapitulní síň (1285). Barokní dvůr obklopený ambitem vznikl mezi léty 1360 - 1385. Opatství pochází ze 17. století, knihovna a barokní galerie potom ze století 18. V knihovně je 70 000 svazků, mezi nimiž jsou i vzácné rukopisy a prvotisky.

Unikátní je i klášterní kostel s chórem, který pochází z roku 1328. Byl však upravován ještě v 19. století. Pod presbytářem je hrobka rodu Rožmberků, v níž je pohřben i poslední člen rodu Petr Vok. V kostele je kopie tabulového obrazu Vyšebrodské madony, originál je uložen v Národní galerii v Praze. Dále zdobí interiér kostela barokní hlavní oltář ze 17. století a dva křídlové oltáře z 16. století. Ve sloupovém sále je obrazárna, která spadá pod Alšovu jihočeskou galerii.

V obci dále najdete barokní most přes Vltavu z 18. století, gotickou radnici z roku 1525 a o století starší pozdně-gotický špitál.


Rožmberk nad Vltavou (21 km)

Město Rožmberk leží v údolí řeky Vltavy, uprostřed panenské přírody, na okraji přírodní rezervace Dolní Jílovice. Město vzniklo v polovině 13. století. Jeho název napovídá, že je spojeno se šlechtickým rodem Rožmberků. Mezi známá jména, která se vám mohou s Rožmberkem spojovat, jsou např. Petr Vok nebo Bílá paní Perchta.

Hrad Rožmberk

Hrad prošel během staletí několika proměnami. Z původního „komplexu 2 hradů“, zůstal pouze jeden. Z gotického hradu se stalo pohodlné renesanční sídlo a v 19. století bylo v zámku zřízeno romantické muzeum přístupné veřejnosti. V interiérech naleznete cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. Podle pověsti se na hradu zjevuje Bílá paní Perchta z Rožmberka. Její portrét si můžete prohlédnout v Rožmberské síni. 

Zajímavosti
 • hrad Rožmberk
 • Katovna - muzeum hrdelního soudnictví
 • kostel sv. Mikuláše
 • 2 židovské hřbitovy
 • historické centrum města

Český Krumlov (29 km)

Český Krumlov je součástí Světového dědictví UNESCO. Od 19. století si město zachovalo (téměř beze změny) svou historickou tvář. Český Krumlov je významným historickým a kulturním městem. Najdete tu více jak 300 historicky významných budov, několik muzeí a galerií. Každoročně se tu koná mnoho festivalů, koncertů, představení, výstav a vernisáží. Doporučujeme Vám absolvovat i noční prohlídku města spojenou s vyprávěním strašidelných příběhů a legend. Město si můžete prohlédnout i z kanoe nebo raftu při sjíždění Vltavy.

Hrad a zámek Český Krumlov

Dominantou města je hradní a zámecký komplex se zámeckou věží. Návštěvníky uchvátí jedinečné exteriéry i interiéry, které od 13. století prošly mnoha proměnami. Změny se nesly v duchu gotiky, renesance, baroka i rokoka. V zámku si projděte dva prohlídkové okruhy (interiéry), barokní divadlo, zámecké lapidárium, zámeckou věž, zámeckou zahradu a z výšky shlédněte i do medvědího příkopu. 

Zajímavosti
 • hrad a zámek Český Krumlov, zámecký park, barokní divadlo
 • kostel sv. Víta
 • synagoga
 • Egon Schiele Art Centrum
 • Mezinárodní galerie keramické tvorby
 • Galerie české kultury
 • International Art Studio
 • Dům fotografie
 • Galerie Art U sv. Jošta
 • muzeum marionet (kostel sv. Jošta)
 • Regionální muzeum v Českém Krumlově
 • Muzeum stavebních dějin a řemesel v Českém Krumlově
 • Pohádkový dům - muzeum loutek
 • muzeum útrpného práva - středověké mučící nástroje
 • muzeum voskových figurín
 • Krumlovský mlýn - expozice historických vozidel a starožitností
 • golfové hřiště
 • a mnoho dalších...

Zlatá Koruna (36 km)

V obci Zlatá koruna, nedaleko Českého Krumlova, stojí stejnojmenný gotický klášter. Tato národní kulturní památka se zachovala i přesto, že koncem 18. století byla přetvořena na továrnu. Díky nákladné rekonstrukci, která proběhla ve 20. století, je dnes tato jedinečná církevní památka přístupná veřejnosti. Turisté mohou v rámci jednoho z prohlídkových okruhů zhlédnout stálou expozici jihočeského písemnictví a depozitáře vědecké knihovny. Krásné interiéry kláštera si nezadají s kdejakým zámkem, pokochat se jimi můžete během prohlídkové trasy.

Zajímavosti
 • cisterciácký klášter Zlatá Koruna
 • chrám Nanebevzetí Panny Marie
 • kaple Andělů
 • budova malého konventu
 • kostel sv. Markéty
 • CHKO Blanenský les

České Budějovice (53 km)

Už v 6. století se na soutoku řek Vltavy a Malše usadily slovanské kmeny. Osada „Budivojovice“ tu vznikla ve 13. století a brzy rozkvetla v královské město. Budějovice byly vždy významným obchodním centrem jižních Čech. V 19. století se staly centrem pokroku, vznikla zde 1. železniční (koněspřežná) trať, která vedla do rakouského Lince. Dnes mají České Budějovice, metropole jižních Čech, téměř 100.000 obyvatel a jsou oblíbeným cílem českých i zahraničních turistů. České Budějovice nabízí návštěvníkům mnoho památek a pravidelných kulturních akcí.

K nejnavštěvovanějším místům v Budějovicích patří náměstí obklopené barokními domy (památková rezervace), Černá věž s vyhlídkou a církevní stavby.

Zajímavosti
 • náměstí Přemysla Otakara II. a okolní barokní domy (památková rezervace)
 • radnice
 • barokní chrám sv. Mikuláše
 • Černá věž
 • Piaristické náměstí
 • kostel Obětování panny Marie
 • gotický srub z 15. století
 • Rabštejnská věž
 • a další

Hluboká nad Vltavou (64 km)

Jste-li v Jižních Čechách, nesmíte vynechat návštěvu města Hluboká nad Vltavou a především zámku, vystavěném ve stylu windsorské novogotiky. Zámek, jeho zahrady i přilehlý anglický park byly oblíbeným výletním místem císaře Karla IV. za jeho pobytů v Českých Budějovicích.

Zámek Hluboká

Původní hrad nechal vystavit ve 13. století Přemysl Otakar II. V průběhu staletí byl ale několikrát přestavěn. Svou dnešní podobu získal až v polovině 19. století. Zámek Hluboká nad Vltavou si můžete projít ve 3 prohlídkových okruzích. Jeho exteriéry i interiéry jsou jedinečnou ukázkou windsorské novogotiky, které jako první v Čechách prosadila kněžna Eleonora.

Zajímavosti
 • zámek Hluboká, anglický park
 • Lovecký zámek
 • Alšova jihočeská galerie
 • kostel sv. Jana Nepomuckého
 • barokní kaple sv. Barbory
 • a další