Covid-19 aktuální informace, podmínky

Podmínky pro vstup se řídí aktualně platným nařízením vlády, více na tomto odkazu:

VÍCE INFORMACÍ COVID-19