Covid-19 aktuální informace, podmínky

POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU TESTU (antigen, PCR), ABSOLVOVÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-​​19 ČI OČKOVÁNÍ NEVYŽADUJEME. Klient je povinen ho mít k dispozici v případě kontroly hygieniků nebo PČR.

Podmínky ke vstupu do AQUAPARK/WELLNESS/SVĚT POD HLADINOU

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Podmínky ke vstupu pro hotelové hosty

 • potvrzení o negativním testu na COVID-19 (antigenní test nesmí být starší 72 hodin nebo PCR test ne starší 7 dní) nebo
 • potvrzení o kompletním očkování proti COVID-19, od první dávky uplynulo alespoň 22 dnů nebo
 • potvrzení o očkování u jednodávkového schématu, od této dávky musí uběhnout nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců nebo
 • potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180-ti dnech (Potvrzení musí předkládat dospělí a děti od 7 let, potvrzení nemusí předkládat děti do 6-ti let)
 • 2metrové odstupy (netýká se členů rodiny)
 • nošení respirátorů FFP2 (N95) (respirátor nemusíte mít ve vodě a u vašeho stolu v restauraci)